image

Проекти

Апартамент в жк Стрелбище, гр. София

Инсталации: Проект за реконструкция на вътрешни ел. инсталации и изпълнение

Възложител: Частно лице


Промяна предназначението на магазин в кафе-аперитив

Инсталации: Реконструкции на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Дизайн Д" ЕООД


Магазин 1, жк Дианабад, гр. София

Инсталации: Доставка на материали и изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПОЛИД" ООД


Банков офис на ОББ, гр. Видин

Инсталации: Ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Хотел с ресторант в гр. Калофер

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ИБТ" ООД


Банков офис на ОББ, гр. Силистра

Инсталации: Ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Банков офис на ОББ, гр. Разград

Инсталации: Ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Банков офис на ОББ, гр. Ямбол

Инсталации: Ел. табла

Възложител: "Обединена Българска Банка" АД


Фабрика за шоколадови изделия "Монделийз България Продакшън" ЕООД, гр. Своге

Инсталации: Проект за реконструкция на съществуващи табла и изграждане на система за енергиен мениджмът

Възложител: "Шнайдер Електрик България" ЕООД


Народно събрание на Република България, пл. Княз Александър I Nо 1, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: Народно събрание на Република България


Жилищна група в жк Студентски град, гр. София

Инсталации: Изпълнение на вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Строителна група Бачо" ООД


Магазин за хранителни и битови стоки тип "ЛИДЛ"

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Ен Джи Технолоджи" ООД


Фабрика за шоколадови изделия "Монделийз България Продакшън" ЕООД, гр. Своге

Инсталации: Автоматизация

Възложител: "Шнайдер Електрик България" ЕООД


Едноетажна жилищна сграда в с. Мала Раковица

Инсталации: Ел. табло

Възложител: Частен инвеститор


Канализационни помпени станции в гр. Бяла

Инсталации: Работен проект за вътрешни ел. инсталации и външно ел. захранване

Възложител: "Доми 97"


Фабрика за шоколадови изделия "Монделийз България Продакшън" ЕООД, гр. Своге

Инсталации: Автоматизация

Възложител: "Шнайдер Електрик България" ЕООД


Цигарена фабрика на "София - БТ" АД, гр. София

Инсталации: Реконструкция на СКС

Възложител: "Телелинк" АД


Сграда на "Булгартабак Холдинг" АД

Инсталации: Реконструкция на СКС

Възложител: "Телелинк" АД


Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в с. Гуцал

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации, СОТ

Възложител: "Дизайн Д"ЕООД


Проектиране и изграждане на ПСОВ в гр. Етрополе

Инсталации: Външно ел. захранване, захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Доми 97" ООД


Жилищна сграда в с. Гургулят

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: Частно лице


Производствена сграда за метални изделия

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Ен Джи Технолоджи" ЕООД


Офис сграда с подземни гаражи, гр. София

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "ПЛОТ АРХ" ООД


Жилищна сграда, предназначена за обществени и обслужващи дейности

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Студио АРХЕ" ЕООД


КПС "Ветрен", гр. Бургас

Инсталации: Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в КПС

Възложител: "Аквапартньор" ЕООД


КПС "Минерални бани", гр. Бургас

Инсталации: Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в КПС

Възложител: "Аквапартньор" ЕООД


ПСОВ "Ветрен", гр. Бургас

Инсталации: Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Аквапартньор" ЕООД


Заснемане на електрически инсталации в апартаменти

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: Частно лице


Жилищна сграда на фирма "ИНП" ЕООД

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации и СОТ

Възложител: "ИНП" ЕООД


Временно електрозахранване на обект: "Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина"

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Ен Джи Технолоджи" ООД


Сграда за офиси и производствена сграда, гр. София

Инсталации: Външно ел. захранване

Възложител: "Вийом' ЕООД


Ретрофит на килия средно напрежение в "Загорка" АД, гр. Стара Загора

Инсталации: Реконструкция в килия CpH

Възложител: "Шнайдер Електрик България" ЕООД


Гараж - пристройка, към жилищна сграда в район Панчарево

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: Частно лице


Рибовъдно стопанство за отглеждане на сьомга по рециркулационен способ, с. Горни Окол

Инсталации: Вътрешни ел. инсталации

Възложител: "Дизайн - Д" ЕООД