image

Жилищна сграда, предназначена за обществени и обслужващи дейности

Пасивна жилищна сграда, предназначена за жилищно застрояване за обществени и обслужващи дейности, разположена в УПИ ХХVI-533.9503, по плана на кв. Остромила - Беломорски, местност кв. Беломорски, в землището на Пловдив - Юг, гр. Пловдив, идентичен с поземлен имот с идентификатор 56784.533.9503.
 • Възложител:
  "Студио АРХЕ" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  05.2013
 • РЗП:
  300m2