image

Банков офис на ОББ, гр. Видин

Банков офис на ОББ, находящ се в гр. Видин; подобект: Заснемане на ГРТ и Тупр и подмяната им с нови табла
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Ел. табла
  • Дата на завършване:
    12.2013