image

ПСОВ "Ветрен", гр. Бургас

"Инженеринг (планиране и строителство) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас"; Подобект: ПСОВ Ветрен
 • Възложител:
  "Аквапартньор" ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  06.2013
 • РЗП:
  7 250m2