image

Рибовъдно стопанство за отглеждане на сьомга по рециркулационен способ, с. Горни Окол

Пристройка, реконструкция и преустройство на стопански сгради в рибовъдно стопанство за отглеждане на сьомга по рециркулационен способ в ПИ 000583, стопански двор на с. Горни Окол, общ. Самоков, обл. София
 • Възложител:
  "Дизайн - Д" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  01.2013
 • РЗП:
  2 420m2