image

Изпълнение

Изпълнение на електрически инсталации
image

Проектиране

Проектиране на електрически инсталации
image

Консултации

Консултантски услуги, свързани с проектиране и изграждане на електроинсталации

#Електро Проект България EООД

Коректен екип с повече от 15 години опит в областта на електроинженеринга


Услуги

Проектиране, доставка и монтаж на електроматериали, пускане в експлоатация на електроинсталации

Проекти

Жилищни, административни и промишлени сгради,хотели, банкови офиси, фотоволтаични системи, ПСОВ, външно електрическо захранване

Изпълнение

Доставка на електроматериали, включително електротабла, метални и бетонни комплектни трансформаторни постове, измервания

Консултиране

Консултантски услуги, свързани с проектиране и изпълнение на електрически инсталации от началото на инвестиционния процес до пълното завършване на обекта

Проектиране

Проектиране на вътрешни електрически инсталации, външно електрозахранване, фотоволтаични централи, улично осветление