image

КПС "Минерални бани", гр. Бургас

"Инженеринг (планиране и строителство) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас"; Подобект: КПС "Минерални бани"
 • Възложител:
  "Аквапартньор" ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване, ел. захранване на съоръжения в КПС
 • Дата на завършване:
  06.2013
 • РЗП:
  650m2