image

Сграда за офиси и производствена сграда, гр. София

Сграда за офиси и производствено складова база, находяща се на бул. "Проф. Цветан Лазаров" в УПИ HVIII-329, 390, кв. 31А, ч. НПЗ "Искър - Юг", гр. София; Подобект: Кабели CpH и БКТП
  • Възложител:
    "Вийом' ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    02.2013