image

Банков офис на ОББ, гр. Ямбол

Банков офис на ОББ, находящ се в гр. Ямбол; Подобект: Заснемане на съществуващи ел. табла
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Ел. табла
  • Дата на завършване:
    10.2013