image

Жилищна група в жк Студентски град, гр. София

Жилищна група в УПИ V, кв. 172, жк Студентски град, район Студентски, гр. София
  • Възложител:
    "Строителна група Бачо" ООД
  • Инсталации:
    Изпълнение на вътрешни ел. инсталации
  • Дата на завършване:
    09.2013