image

Производствена сграда за метални изделия

Производствена сграда за метални изделия, с общежитие, УПИ I-21,22,23, кв. 1, м. "Окол", гр. Драгоман, обл. София; Подобект: Бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) 20/0,4kV с трансформатор 1х800kVA 20/0.4kV
  • Възложител:
    "Ен Джи Технолоджи" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    05.2013