image

Цигарена фабрика на "София - БТ" АД, гр. София

Цигарена фабрика на "София - БТ" АД, гр. София; Подобект: Реконструкция на структурна кабелна система
 • Възложител:
  "Телелинк" АД
 • Инсталации:
  Реконструкция на СКС
 • Дата на завършване:
  07.2013
 • РЗП:
  13 300m2