image

Фабрика за шоколадови изделия "Монделийз България Продакшън" ЕООД, гр. Своге

Система за енергиен мениджмънт на РУ 0,4kV на фабрика за шоколадови изделия "Монделийз България Продакшън" ЕООД, гр. Своге
  • Възложител:
    "Шнайдер Електрик България" ЕООД
  • Инсталации:
    Проект за реконструкция на съществуващи табла и изграждане на система за енергиен мениджмът
  • Дата на завършване:
    10.2013