image

Проектиране и изграждане на ПСОВ в гр. Етрополе

"Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе", с обособена позиция: "Проектиране и изграждане на ПСОВ в гр. Етрополе"
 • Възложител:
  "Доми 97" ООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване, захранване на съоръжения в ПСОВ, вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  06.2013
 • РЗП:
  18 800m2