image
Електро Проект България предлага пълен инженеринг при проектирането и изграждането на електроинсталации - от изготвянето на проект за изграждане, минавайки през доставката на необходимите електроматериали и тeхния монтаж, до оживяване и функциониране на електроинсталациите

Услуги

Проектиране

Проектиране


Проектиране на вътрешни електрически инсталации, външно електрозахранване, фотоволтаични централи, улично осветление

 • Изготвяне на проект за електрически инсталации в жилищни сгради
 • Изготвяне на проект за електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Изготвяне на проект за електрически инсталации в промишлени сгради
 • Изготвяне на проект за електрически инсталации в банкови офиси
 • Изготвяне на проект за външно електрозахранване на сгради (кабели СрН, кабели НН и трафопостове)
 • Изготвяне на проект за електрически инсталации в помпени и пречиствателни станции и външното им електрозахранване
 • Изготвяне на проект за улично осветление
 • Изготвяне на проект за електромерни табла и главни разпределителни табла за договори с Електроразпределителнитe предприятия (ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-Про)
 • Изготвяне на проект за реконструкция на електропроводи НН, СрН и ВН
 • Изготвяне на проект за фотоволтаични централи
Виж услугите
Консултиране

Консултиране


Консултантски услуги, свързани с проектиране и изпълнение на електрически инсталации, от началото на инвестиционния процес до пълното завършване на обекта

 • Консултантски услуги, свързани с проектиране и изпълнение на електрически инсталации, от началото на инвестиционния процес, до пълно завършване на обекта.

Виж услугите
Изпълнение

Изпълнение


Доставка на електроматериали, включително електротабла, метални и бетонни комплектни трансформаторни постове, измервания

 • Доставка на електроматериали, включително електротабла, метални и бетонни комплектни трансформаторни постове
 • Изпълнение на електрически инсталации в жилищни сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в административни и обществени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в промишлени сгради
 • Изпълнение на електрически инсталации в банкови офиси
 • Изпълнение на фотоволтаични централи
 • Измерване на контур фаза-нула
 • Измерване на микроклимат
 • Измерване на шум
 • Измерване на осветеност на работна повърхност
 • Измерване на заземление
Виж услугите