image

Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в с. Гуцал

Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ - 17, кв. 134, м. Честно боре, с. Гуцал, общ. Самоков, обл. София
 • Възложител:
  "Дизайн Д"ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации, СОТ
 • Дата на завършване:
  07.2013
 • РЗП:
  230m2