image

Ретрофит на килия средно напрежение в "Загорка" АД, гр. Стара Загора

Модернизация на килия средно напрежение в ЗРУ на "Загорка" АД, гр. Стара Загора
  • Възложител:
    "Шнайдер Електрик България" ЕООД
  • Инсталации:
    Реконструкция в килия CpH
  • Дата на завършване:
    02.2013