image

Канализационни помпени станции в гр. Бяла

Канализационни помпени станции в кв. Глико и кв. 135 в гр. Бяла, обл. Варна
  • Възложител:
    "Доми 97"
  • Инсталации:
    Работен проект за вътрешни ел. инсталации и външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    08.2013