image

Магазин за хранителни и битови стоки тип "ЛИДЛ"

Магазин за хранителни и битови стоки тип "ЛИДЛ", с помещения за подготовка на хляб и хлебни изделия, открит паркинг - I етап и амбалажно помещение - II етап, разположени в УПИ I - 28, кв. 326, м. Зона Б5-3, р-н Възраждане, гр. София; Подобект: БКТП 800/20/0,4kV с трансформатор 250kVA/10/0.4kV
  • Възложител:
    "Ен Джи Технолоджи" ООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    09.2013