image

Едноетажна жилищна сграда в с. Мала Раковица

Едноетажна жилищна сграда в ПИ 54.540, м. Витошица, с. Мала Раковица, общ. Божурище, Софийска област
  • Възложител:
    Частен инвеститор
  • Инсталации:
    Ел. табло
  • Дата на завършване:
    08.2013