image

Фабрика за шоколадови изделия "Монделийз България Продакшън" ЕООД, гр. Своге

Фабрика за шоколадови изделия "Монделийз България Продакшън" ЕООД - гр. Своге, обл. София; Подобект: Климатизация Лекос 1 и Лекос 2 - реконструкция
  • Възложител:
    "Шнайдер Електрик България" ЕООД
  • Инсталации:
    Автоматизация
  • Дата на завършване:
    07.2013