image

Жилищна сграда на фирма "ИНП" ЕООД

Жилищна сграда на фирма "ИНП" ЕООД в УПИ ХХХ-2021, кв. 10-м, в.з. Манастира, с. Бистрица, Столична община, р-н Панчарево
 • Възложител:
  "ИНП" ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации и СОТ
 • Дата на завършване:
  03.2013
 • РЗП:
  690m2