image

Народно събрание на Република България, пл. Княз Александър I Nо 1, гр. София

Народно събрание на Република България, пл. Княз Александър I Nо 1, гр. София; Подобект: Демонтаж на съществуващи осветителни табла и монтаж на същите в други помещения, но с нови светлинни източници
  • Възложител:
    Народно събрание на Република България
  • Инсталации:
    Вътрешни ел. инсталации
  • Дата на завършване:
    09.2013