+359 88 ELECTRO info@epb.bg

image

Референции

Референции Електро Проект България ООД

Медицински ц-р за пластична хирургия д-р Николай Георгиев ЕООД


 • Изграждане на електроинсталации: СОТ, CCTV, системи за пожароизвестяване и периметрова охрана към "Медицински център за пластична хирургия д-р Николай Георгиев" ЕООД

МЕТРОН АД


 • Изграждане на електроинсталации към производствена сграда на фирма "МЕТРОН" АД

Акушеро - гинекологична болница "Св. Лазар"


 • Изграждане не: СОТ, Emergency системи за болнични стаи, аварийна сигнализация в криогенна банка, IP видеонаблюдение и LAN системи в Акушеро - гинекологична банка "Св. Лазар"

КЬОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД


 • Проектиране и изграждане на електроинсталации към сграда на фирма "Кьостер България"ООД

Dietzel Ges.m.b.H


 • Сертификат за оторизиран представител на Dietzel Univolt, Австрия за България

ДОМИ 97 ООД


 • Проектиране и изграждане на ПСОВ в гр. Етрополе

ДОМИ 97 ООД


 • Мандра "Кондов Екопродукция" ЕООД, с. Старо село

ДОМИ 97 ООД


 • Рехабилитация и разширяване ВиК мрежата на гр. Севлиево
 • Пречиствателна станция за отпадни води и улична канализационна мрежа, гр. Карнобат

ДОМИ 97 ООД


 • Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Правец
 • Регионално депо "Братово - Запад", гр. Бургас
 • Корекция коритото на р. Ябланица, гр. Етрополе