image

Фотоволтаични ел. централи, гр. Ямбол

Доставка на ел. оборудване и консултантски услуги за изграждане на бетонни комплектни трафопостове, както и възлова станция за два броя фотоволтаични електроцентрали с мощност от по 5 000kWp, находящи се в землището на гр. Ямбол
  • Възложител:
    "Ен Джи Технолоджи" ЕООД
  • Инсталации:
    Доставка на ел. оборудване и консултантски услуги
  • Дата на завършване:
    08.2012
  • РЗП:
    220 000m2