image

Пречиствателна станция за отпадни води на град Созопол

Проектиране и изграждане на ел. захранване и вътрешни електроинсталации в ПСОВ. Част от "Интегриран проект за водния цикъл на град Созопол - I етап; Пречиствателна станция за отпадни води град Созопол".
 • Възложител:
  "Бора" ЕООД
 • Инсталации:
  Ел. захранване на съоръжения в ПСОВ и вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  03.2014
 • РЗП:
  22 300m2