image

"Медицински център за пластична хирургия д-р Николай Георгиев" ЕООД

Изграждане на инсталации по част Електротехническа към "Медицински център за пластична хирургия д-р Николай Георгиев" ЕООД, находящ се в гр. София, р-н Панчарево, УПИ IX - 1497, кв. 3, местност "Малинова долина - Дупките".
  • Възложител:
    "Медицински център за пластична хирургия д-р Николай Георгиев" ЕООД
  • Инсталации:
    СОТ, CCTV, пожароизвестителни системи, система за периметрова охрана
  • РЗП:
    6700m2