image

Сграда на Народно събрание на Република България - пл. Княз Ал. Батенберг Nо1

Сградата на Народно събрание на Република България - пл. Княз Ал. Батенберг Nо1; Подобект: Евакуационно осветление на общите коридори
 • Възложител:
  "Протех" АД
 • Инсталации:
  Евакуационно осветление на общите коридори
 • Дата на завършване:
  01.2009
 • РЗП:
  49 700m2