image

Жилищна сграда кв. Горубляне, гр. София

Двуетажна жилищна сграда в УПИ VII - 233, кв. 47, местност кв. Горубляне, р-н Младост, гр. София
  • Възложител:
    Частно лице
  • Инсталации:
    Вътрешни ел. инсталации HH, външно ел. захранване, видеонаблюдение, мълниезащита, алейно осветление, СОТ - проектиране и изпълнение
  • Дата на завършване:
    03.2015