image

МБАЛ гр. Гълъбово

Идеен проект за въвеждане на енергийно ефективни мерки в МБАЛ гр. Гълъбово
 • Възложител:
  "Ен Джи Технолоджи" ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  08.2015
 • РЗП:
  16 280m2