image

Жилищна сграда на фирма "ИКЕН НАРА" ЕООД

Жилищна сграда на фирма "ИКЕН НАРА" ЕООД, разположена в УПИ VII-95, кв. 17 от плана на Курорт Долна баня, общ. Долна баня, обл. София
  • Възложител:
    "ИКЕН НАРА" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    03.2016