image

Банков офис на ОББ, гр. Разград

Банков офис на ОББ, находящ се в гр. Разград
  • Възложител:
    "Обединена Българска Банка" АД
  • Инсталации:
    Демонтаж на съществуващи ел. табла, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови ел. табла
  • Дата на завършване:
    02.2015