image

Инженерна инфраструктура и реконструкция на улично осветление на кв. Кубратово

Идеен проект за инженерна инфраструктура и реконструкция на улично осветление на кв. Кубратово, гр. София
 • Възложител:
  „Аквапартньор“ ЕООД
 • Инсталации:
  Външно ел. захранване на ПС и реконструкция на улично осветление
 • Дата на завършване:
  03.2008
 • РЗП:
  560 000m2