image

Жилищна сграда "СОЛАР", гр. София

Жилищна сграда "СОЛАР" на 9 етажа, c магазини, сутерен, PG и ателиета - гр. София , жк Младост 4, квартал 17, УПИ IV 2446 I-ви етап, секция 1 и 2
  • Възложител:
    „МИГ 23“ ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и преоборудване в ТП
  • Дата на завършване:
    01.2008