image

Жилищни сгради в жк Хаджи Димитър, гр.София

Жилищни сгради, находящи се на ул. Уошбърн в УПИ XIII-700 и УПИ XII-701, кв. 44а, жк Хаджи Димитър, гр.София
  • Възложител:
    „МИГ 23“ ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел.захранване и нов МКТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    11.2007