image

Жилищен комплекс за сезонно обитаване, с. Топола

Заснемане и изготвяне на екзекутивна документация на "Жилищен комплекс за сезонно обитаване – Сгради “А,B,C”, “D,E”, “F,G,H”, “I,J”, находящи се в ПИ I-43,44,45,59,257 в землището на с.Топола, общ.Каварана, обл.Добрич
 • Възложител:
  „ИНТЕРЛИНК БГ“ ООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  10.2007
 • РЗП:
  7 000m2