image

Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Трън

Идеен проект за пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Трън
 • Възложител:
  "Доми 97" ООД
 • Инсталации:
  Идеен проект за ел. захранване на съоръжения в ПСОВ и вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  12.2010
 • РЗП:
  4 900m2