image

Съществуваща фурна, с. Долна Диканя

Доставка на табло, осветителни тела, кабели и други ел.материали за обект: Преустройство и ремонт на съществуваща фурна в УПИ X, кв. 7, с. Долна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник
  • Възложител:
    "МАСАЛА" ООД
  • Инсталации:
    Доставка на оборудване и ел.материали
  • Дата на завършване:
    11.2010