image

ВЕЦ “Девин”

Проект за ел. захранване при възстановяване на нарушената облицовка по дъното на ГНД на ВЕЦ “Девин”
  • Възложител:
    "Енерджи Поинт“ ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    09.2010