image

Административна сграда, гр. София

Преустройство и смяна предназначението на помещение в административна сграда, в заведение за бързо хранене, разположено в УПИ VI-7, кв.469, м. Центъра, р-н Средец, гр.София
 • Възложител:
  "Дизайн-Д” ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  09.2010
 • РЗП:
  110m2