image

Фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Чирпан

Фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Чирпан, в УПИ ХVI-3881, кв. 34, общ. Чирпан, обл. Стара Загора
  • Възложител:
    "ПЕРСОЛ" ООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации и БКТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    07.2010