image

Преустройство на жилищна сграда в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. София

Преустройство на жилищна сграда в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, разположен на ул. Погледец Nо21, УПИ I - 115, кв. 209, м. Слатина - Редута, р-н Слатина, гр.София
  • Възложител:
    "Вийом” ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване и преоборудване на ТП
  • Дата на завършване:
    01.2010