image

Жилищна сграда в м. Подуяне - Център, гр. София

Жилищна сграда на бул. Мадрид No 54, УПИ XII-529, кв. 120, м. Подуяне - Център, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    08.2008