image

Складова база - ВРАЖДЕБНА III, гр. София

Складова база - ВРАЖДЕБНА ІІІ, УПИ ІІ, кв. 9, м. Триъгълника - Ботевградско шосе, гр. София
  • Възложител:
    "ФИМЕКС 94" ЕООД
  • Инсталации:
    Възлова станция, MKТП и външно ел.захранване
  • Дата на завършване:
    07.2008