image

Еднофамилна жилищна сграда, м. Бенковски, гр. София

Реиновация и пристрояване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ II, кв. 92, м. Бенковски, гр. София
 • Възложител:
  "Архитектурна група Казаков“ ЕООД
 • Инсталации:
  Вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  07.2008
 • РЗП:
  600m2