image

Пункт за охрана, трафопост и магазин, гр. София

Пункт за охрана, трафопост и магазин – допълващо застрояване, в УПИ XIX-386, кв. 198, м. Павлово - Бъкстон, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 800 kVA 20/0,4 kV с тр-р 800 kVA
  • Дата на завършване:
    03.2008