image

Пречиствателна станция за отпадни води и улична канализационна мрежа в гр. Карнобат

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и улична канализационна мрежа в гр. Карнобат; Подобект: Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Карнобат
 • Възложител:
  "Доми 97" ООД
 • Инсталации:
  Идеен проект за ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  09.2012
 • РЗП:
  14 800m2