image

Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Долна баня

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. София
 • Възложител:
  "Доми 97" ООД
 • Инсталации:
  Идеен проект за ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  08.2012
 • РЗП:
  8 350m2