image

Завод за хартия на фирма "Костенец - ХХИ" АД, гр. Костенец

Подмяна на технологично оборудване на ролапарат в завод за хартия на фирма "Костенец - ХХИ" АД, УПИ I - 175, кв. 10, гр. Костенец
 • Възложител:
  "Дизайн Д" ЕООД
 • Инсталации:
  Реконструкция на вътрешни ел. инсталации
 • Дата на завършване:
  05.2012
 • РЗП:
  5 720m2