image

Преустройство и обединяване на магазини в Търговски център, гр. София

Вътрешно преустройство и обединяване на магазини No 1.1, 1.2 и No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на кота +0,00 и Магазини No 11, 12, 13, 14 на кота -3,85 в Търговски център на ул. Пиротска 5 в магазин за промишлени и пакетирани стоки No1 със сервизни помещения, разположен в УПИ IV - 4, кв. 195, Зона Б - 2 - 1, 2, 3 - Западно направление, гр. София
 • Възложител:
  "Файър Тех Инженеринг" ЕООД
 • Инсталации:
  Проект за пожарна безопасност
 • Дата на завършване:
  03.2012
 • РЗП:
  410m2